Lemur – Mein bester Freund

Regie: Lemur

Kamera: Lemur, Nils Bunjaku, Peter Schings

Schnitt: Johannes Plank

Bodymountkonstruktion und Kreativpunchingball: Käptn Peng

Projektionen: Jett Strauss

Colourgrading: Bowcouleur

Studio+Verhübschung: Peter Schings

Produktionsassistenz: Nils Bunjaku, Solweig de Barry

Maske: Kathleen Kelly

https://www.facebook.com/lemurmusik http://kreismusik.de/